Hammadeler

1 Eylül 2019

PCCON 550

PCCON 550 Beton Kimyasal Katkıları İçin Polikarboksilat Kopolimer Ürün Tanımı PCCon 550 yüksek erken mukavemete sahip polikarboksilat kökenli beton kimyasal katkısı üretiminde kullanılmak üzere tasarlanmış polikarboksilik […]
1 Eylül 2019

VCCON 300

VCCON 300 Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper akışkanlaştırıcı / Priz Hızlandırıcı Beton Kimyasal Katkı Hammaddesi Ürün Tanımı VCCon 300, Beton katkı formülasyonlarında yüksek oranda su […]
1 Eylül 2019

LTEA

Lyksor ® LTEA Priz Hızlandırıcı Beton Kimyasal Katkı Hammaddesi Ürün Tanımı LTEA; çimento, beton ve harçlarda özellikle erken dayanım ve kaliteyi arttıran, amin bileşikleri içeren bir […]
1 Eylül 2019

PM40

Lyksor ® PM 40 Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Beton Kimyasal Katkı Hammaddesi Ürün Tanımı Lyksor PM 40 , özellikle yüksek oranda su azaltıcı katkılar […]