Kalsiyum Naftalin Sulfonat

Sodyum Glukonat
8 Ocak 2020
TIPA
8 Ocak 2020

Kalsiyum Naftalin Sulfonat

Lyksor ® Kalsiyum Naftalin Sulfonat

Beton Katkıları İçin Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Hammadde

Ürün Tanımı

Lyksor Kalsiyum Naftalin Sulfonat beton katkısı formulasyonlarında su azaltıcı hammadde olarak tasarlanmıştır.

Kullanım Yerleri
Ürün aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılabilir.
• Yüksek işlenebilirlik ve kıvam koruma gerektiren hazır beton üretimlerinde.
• Endüstriyel zeminlerde.
• Betonarme döşeme betonlarında.
• Kolon, perde duvar ve kiriş gibi ağır betonarme elemanlarda.

 

Avantajlar ve Özellikler

• Segregasyonu ve kusmayı azaltarak betonun aşınma direncini artırır.
• Betonda su azaltıcı özellik gösterir.
• Su/bağlayıcı oranı düşük beton dizaynı oluşturulmasını sağlar.
• Çimentonun priz süresini önemli ölçüde etkilemeden yüksek kıvam koruma sağlar.

Teknik Doküman