+90 232 880 70 66

lyksor-logo2
 • en
 • fr
 • ru

Mikrosentetik Fiber (Poly Propilen Elyaf)

-Şantiye Yardımcı Ürünler

Ürün Tanımı

NanoFiber®
Beton ve Harç İçin Monofilament Polipropilen Mikro Lif
NanoFiber plastik rötre ve plastik oturma çatlaklarının önlenmesi, yoğunluklarının azaltılması ve genişliklerinin azaltılması amaçları ile taze betona eklenen monofilament polipropilen mikro liftir. 18 μm’lik çap ve 6 mm’lik boyu ile özellikle mikro çatlakların önlenmesinde etkilidir.

Kullanım Yerleri

 • NanoFiber aşağıdaki durum ve ihtiyaçlar için kullanılabilir.
 • Geniş yüzeyli saha betonları, kat döşemeleri ve kaplama betonlarında.
 • Endüstriyel zeminlerde.
 • Su yapılarında.
 • Prefabrik beton elemanlarda.
 • Baskı betonlarında.
 • Tarımsal yapı döşeme ve zemin betonlarında.
 • Islak ve kuru sistem püskürtme betonlarda.
 • Beton elemanların yüksek sıcaklık ve yangın direncinin arttırılması amacıyla.
 • Çakma kazık betonları gibi darbe etkisine maruz elemanlarda.
 • Ekstrüzyon betonlarında.
 • Onarım harçlarında ve sıvalarda.

Avantajlar ve Özellikler

 • NanoFiber beton ve harçta plastik rötre ve plastik oturma çatlak riskini düşürür.
 • Taze betonda kohezyonu arttırır, kanamayı (terlemeyi) azaltır.
 • Çatlaklar henüz mikro seviyedeyken oluşumlarını önler, yoğunluklarını düşürür.
 • Mikro çatlak oluşumunu azaltarak betonun geçirimliliğini azaltır, durabiliteyi geliştirir.
 • Özel yüzey kaplaması sayesinde çimentolu karışım içerisinde topaklanmadan kolayca dağılır ve çimentolu matrisle aderansı yüksektir.
 • NanoFiber yaklaşık 180 oC’de tamamen erir ve yaklaşık 350 oC’de bozunarak kütle kaybına uğrar. Bozulan lifin bıraktığı boşluklar birbirleri ile bağlantılı ve yangın etkisiyle ısınıp genleşen havanın kaçabileceği kanallar olarak davranırlar ve böylece yüksek sıcaklık etkisiyle betonun parçalanmasına neden olan buhar basıncı düşer.
 • NanoFiber bu mekanizma ile betonun yangın direncini arttırır.
 • Çatlak kontrolü amaçlı hasır donatıya alternatiftir.
 • Betonun darbe ve aşınma direncini arttırır.
 • Döşeme betonunun eğilme dayanımını arttırır.
 • Tekrarlı donma – çözülme devirleri sonucu betonun parçalanmasını önler.
 • NanoFiber çok ince bir mikro liftir. Sertleşmiş beton yüzeyinde görülmeleri zordur.
 • Çimentolu matrisin yüksek alkali ortamında bozunmaz.
 • Korozyona uğramaz.