NanoRedoz SP TRD

Hava Sürükleyici Katkılar
29 Ağustos 2019
Su Geçirimsizlik Katkıları
29 Ağustos 2019

NanoRedoz SP TRD

NanoRedoz SP TRD

NanoRedoz® SP TRD

NanoRedoz® SP TRD Süperakışkanlaştırıcı / Yeniden Dozlama Katkısı

NanoRedoz SP TRD sahada kıvam açan taze betonların kıvamının yeniden düşürülmesi (redoz) amacına göre geliştirilmiş naftalin sülfonat esaslı bir beton kimyasal katkısıdır.

Kullanım Yerleri

  • NanoRedoz SP TRD aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılır.
  • Kıvam açmaya uğrayan taze betonun kıvamının yeniden istenilen düzeye getirilmesi amacıyla.
  • Yüksek kıvamlı olarak tasarlanan betonlarda pompalanabilirlik ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla.
  • Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşullarında taze betonun kıvam kaybını önlemek amacıyla.
  • Hazır beton gibi yüksek işlenebilirlik ve kıvam koruma gerektiren sürekli beton üretiminde.

Avantajlar ve Özellikler

  • Sahada kıvam açmış taze betonun işlenebilirliğini ayarlar.
  • Kıvam açmış taze betonun pompalanabilirliğini geliştirir.
  • Düşük çökmeli olarak tasarlanmış betonların işlenebilirlik ve kıvamını şantiyede ayarlar.
  • Korozyona neden olabilecek klorür veya benzeri bileşenleri içermez.