Sodyum Naftalin Sülfonat

PCCon 500
8 Ocak 2020
Sodyum Lignosulfonat Toz
8 Ocak 2020

Sodyum Naftalin Sülfonat

Lyksor ® Sodyum Naftalin Sülfonat

Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkı Hammaddesi

Ürün Tanımı

Sodyum Naftalin Sülfonat bazlı hammadde, beton katkı formülasyonlarında su azaltılması için tasarlanmıştır.

Kullanım Yerleri

Ürün Aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılabilir.
• Hazır betonda yüksek işlenebilirlik ve kıvam koruma performansı gereken durumlarda.
• Endüstriyel zeminlerde,
• Betonarme elemanlar ve döşeme betonlarında,
• Kolon, perde duvar ve kiriş gibi ağır betonarme elemanlarda kullanılabilir.

Avantajlar ve Özellikler

• Ayrışma ve kusmayı azaltarak betonun aşınma direncini artırır.
• Betonda su azaltma sağlar
• Düşük su/Bağlayıcı oranındaki betonlarda akışkanlığı geliştirir.
• Priz Süresine ciddi bir etkisi olmadan yüksek kıvam koruma performansı sağlar.

Teknik Doküman