Akışkanlaştırıcı / Priz Hızlandırıcı

Mikrosentetik Fiber (Poly Propilen Elyaf)
29 Ağustos 2019
Yüzey Geciktirici
29 Ağustos 2019

Akışkanlaştırıcı / Priz Hızlandırıcı

FlowArt

Mimari ve Dekoratif Beton Üretimi İçin Beton Kimyasal Katkısı

FlowArt® dekoratif ve estetik görünüşe sahip mimari beton üretimi için özel tasarlanmış, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı etkiye sahip, polikarboksilat eter esaslı bir beton kimyasal katkısıdır.

FlowArt® Beton Kimyasal Katkısı aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılır.

  • Mimari ve dekoratif beton üretimi.
  • Karmaşık ve dar kalıplara yapılacak beton dökümleri.
  • Erken kalıp alınması gereken beton işleri.
  • Beton şehir eşyası üretimi için tasarlanan betonlar.

FlowArt® Mimari ve Dekoratif Beton Kimyasal Katkısı Avantajlar ve Özellikler

  • FlowArt® mimari ve dekoratif beton gibi karmaşık kalıplarla üretilen ve yüksek akıcılıkta beton tasarımı gerektiren mimari beton işleri için özel tasarlanmış bir kimyasal katkıdır.
  • Mimari beton üretiminde erken kalıp alma ihtiyacını karşılar.
  • FlowArt® belirli bir beton bileşiminde kıvamı değiştirmeden su miktarının yüksek oranda azalmasını sağlayan veya su miktarı değişmeden çökmeyi/yayılmayı arttıran veya her iki etkiyi birlikte yapan türde bir katkıdır.
  • Kontrol betonuna kıyasla aynı su/bağlayıcı oranında uygun dozajda FlowArt® kullanımı daha yüksek işlenebilirlik elde edilmesini sağlayarak betonun karıştırılması, taşınması, yerine yerleştirilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinde önemli kolaylık sağlar.
  • Büzülme ve sünme değerlerini azaltır.
  • Korozyona sebep olabilecek klorür veya benzeri bileşenleri içermez.