Ultra Yüksek Mukavemetli Beton Katkıları

Yarı Kuru Kıvamlı (0 Slump) Beton Katkıları
29 Ağustos 2019
Silindirle Sıkıştırılmış (SSB) Beton Katkıları
29 Ağustos 2019

Ultra Yüksek Mukavemetli Beton Katkıları

Nanocast RPC

NanoCast®
Reaktif Pudra Betonları ve Ultra Yüksek Performanslı Beton İçin Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Kimyasal Katkı
NanoCast RPC çok düşük su/bağlayıcı oranına sahip, rekatif pudra betonları (RPC) ve ultra yüksek performanslı beton (UHPC) tasarımları için geliştirilmiş, çok yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı özellikte, polikarboksilat kökenli sıvı formda bir kimyasal katkıdır.

Kullanım Yerleri

 • NanoCast RPC aşağıdaki durum ve ihtiyaçlar için kullanılabilir.
 • Reaktif pudra betonları (RPC) üretiminde.
 • Çok düşük su/bağlayıcı oranına sahip ultra yüksek performaslı beton (UHPC) üretiminde.
 • Çok yüksek oranda silis dumanı, yüksek fırın cürufu ve uçucu kül içeren karışımlarda.

Avantajlar ve Özellikler

 • NanoCast RPC çok düşük su/bağlayıcı oranına sahip (<0.25) reaktif pudra betonları (RPC) ve ultra yüksek performanslı beton (UHPC) karışımlar için geliştirilmiş, çok yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı özellikte polikarboksilat kökenli bir kimyasal katkıdır.
 • RPC ve UHPC üretiminin ana bileşenlerinden olan silis dumanı ile en iyi uyumu gösterecek polikarboksilat kopolimerleri türleri ile üretilmiştir.
 • NanoCast RPC çok düşük su/bağlayıcı ve yüksek silis dumanı oranına sahip RPC ve UHPC karışımlarda yüksek akıcılık sağlar.
 • Erken ve nihai dayanımı önemli oranda arttırır.
 • Betonun geçirimliliğini önemli oranda düşürerek durabiliteyi önemli oranda gelişir.
 • NanoCast RPC çok etkili bir süperakışkanlaştırıcıdır. RPC ve UHPC gibi çok yüksek dayanımda (>120 MPa) ancak aynı zamanda çok gevrek yapıda olan matrisin gevrekliğinin azaltılması için kullanılan mikro çelik liflerin daha homojen dağılımına yardımcı olur.
 • NanoCast RPC klor veya çelik donatının korozyonuna sebep olacak diğer bileşenleri içermez.