+90 232 880 70 66

lyksor-logo2
 • en
 • fr
 • ru

Makro Sentetik Fiber

-Lifler

Ürün Tanımı

Lekso® 410
Beton ve harç için monofilament makro sentetik kopolimer lif
Lekso 410 plastik rötre ve plastik oturma çatlaklarının önlenmesi, çatlak yoğunluk ve genişliklerinin azaltılması amaçları ile taze betona eklenen monofilament makro sentetik kopolimer liftir. Dikdörtgen en kesit (0,10 x 1,5 mm, nominal) ve 40 mm’lik boyu ile özellikle mezo ve makro boyutta çatlakların önlenmesinde etkilidir. Lekso 410 ikincil donatı ve bazı özel hallerde ise ana donatı olarak kullanılabilecek nitelikte yüksek performanslı sentetik bir liftir.

Kullanım Yerleri

 • Lekso 410 – Makro Sentetik Fiber aşağıdaki durum ve ihtiyaçlar için kullanılabilir.
 • Geniş yüzeyli saha betonları ve kaplama betonlarında etkin çatlak kontrolü.
 • Beton kanal, kanalet ve su yapıları elemanlarında.
 • Önüretimli beton elemanlar ve duvar panellerinde.
 • Otopark ve rampa betonları ile yükleme alanlarında.
 • Tarımsal yapı döşeme ve zemin betonlarında.
 • Beton elemanların yüksek sıcaklık ve yangın direncinin arttırılması amacıyla.
 • Ekstrüzyon betonlarında.
 • Onarım harçlarında ve sıvalarda.

Avantajlar ve Özellikler

 • Beton ve harçta plastik rötre ve plastik oturma çatlak riskini düşürür.
 • Lifsiz betona göre betonun enerji yutma kapasitesini arttırır.
 • Betonun eğilme ve yarmada çekme dayanımını arttırır.
 • Çatlaklar henüz mikro seviyedeyken oluşumlarını önler, yoğunluklarını düşürür.
 • Betonda çatlak oluşumu ve yayılmasını önleyerek durabiliteyi geliştirir.
 • Taze betonda kohezyonu arttırır, kanamayı (terlemeyi) azaltır.
 • Hafif yüklü ve zemine oturan plaklarda hasır donatı miktarını uygun dozajda düşürür.
 • Özel yüzey yapısı nedeniyle çimentolu karışım içerisinde topaklanmadan kolayca dağılır ve çimentolu matrisle aderansı yüksektir.
 • Lekso 410 yaklaşık 200 oC’de tamamen erir ve yaklaşık 365 oC’de bozunarak kütle kaybına uğrar. Bozulan lifin bıraktığı boşluklar birbirleri ile bağlantılı ve yangın etkisiyle ısınıp genleşen havanın kaçabileceği kanallar olarak davranırlar ve böylece yüksek sıcaklık etkisiyle betonun parçalanmasına neden olan buhar basıncı düşer.
 • Lekso 410 – Makro Sentetik Fiber bu mekanizma ile betonun yangın direncini arttırır.
 • Hasır donatıyla birlikte kullanımında etkin çatlak kontrolü sağlar.
 • Betonun darbe ve aşınma direncini arttırır.
 • Tekrarlı donma – çözülme devirleri sonucu betonun parçalanmasını önler.
 • Çimentolu matrisin yüksek alkali ortamında bozunmaz.
 • Korozyona uğramaz.